ติดต่อสอบถาม

 ติดต่อสอบถาม
 ข้อมูลติดต่อสอบถาม
ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ตามรายละเอียดดังนี้
ชื่อ
บริษัท เอส แอล พี เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ที่อยู่
91 หมู่ 2 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
เบอร์โทรศัพท์
02-3243361
เบอร์มือถือ
063-6295424
เบอร์แฟ็กซ์
02-3243362
อีเมล์
pattana_slpsupply@yahoo.com,ptnpvc@gmail.com
เว็บไซต์
http://www.slp.co.th/